Vaše data jsou s námiv bezpečí SecureLink
Naše filozofie je velmi jednoduchá, prosazujeme, aby se organizace stále více chránily v online světě a zajistily tak svou kybernetickou bezpečnost, spolehlivost a důvěryhodnost.
SecureLink SecureLink

Úvod

SECURELINK

Naším hlavním cílem je poskytování ochrany v oblasti kybernetické bezpečnosti. V našem portfoliu služeb nabízíme komplexní zabezpečení, díky kterému bude vaše firma chráněna před možnými pokusy o jakékoli narušení bezpečnosti vaší sítě. Specializujeme se také na zabezpečení síťových infrastruktur a hlasové komunikace. Naši certifikovaní specialisté dokáží navrhnout a implementovat různorodá technologická řešení. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a s maximální péčí, aby nebyl nijak narušen bezproblémový chod vaší společnosti.

Co je to kybernetická bezpečnost?

Jde o odvětví výpočetní techniky označované také jako informační bezpečnost. Kybernetická bezpečnost se uplatňuje u počítačů a sítí. Cílem je ochránit informace a majetek před možnými útoky, krádežemi, korupcí, ale také přírodní katastrofou. Vše musí být zabezpečeno tak, aby informace a majetek zůstaly i nadále přístupné a produktivní jeho uživatelům.

Proč je důležitá kybernetická bezpečnost?

Kybernetická bezpečnost se týká nás všech. Ochrana informací již není pouze zákonnou povinností, jedná se o nezbytnou součást vašeho podnikání. Denně se setkáváme s kybernetickými hrozbami, které jsou stále více sofistikovanější a dále se řetězí. Data, se kterými pracujete, mohou být lákavým cílem útoků různých hackerů. Jedná se zejména o obchodní tajemství, důvěrné informace, osobní údaje o firemních partnerech, zákaznících i zaměstnancích. Jejich zabezpečení by proto mělo mít nejvyšší prioritu.

Strategická investice v oblasti IT bezpečnosti

Investice do kybernetické bezpečnosti by neměly být podceňovány. Náklady spojené s kyberbezpečnostním incidentem neustále stoupají. Nejnákladnější kybernetické útoky u firem jsou často způsobeny důsledkem selhání třetích stran. Kromě investic do vlastní bezpečnosti by vás mělo zajímat také zabezpečení svých obchodních partnerů.

CO NABÍZÍME