Komplexní zabezpečení

Spojením našich produktů Server IKEv2/IPsec, systému ZHK, a šifrovaného zabezpečení Vašich IT zařízení spolu s Obranně technickou prohlídkou a případnou instalací standartních bezpečnostních zařízení (PZTS, CCTV či EKV) se stává Vaše kancelář či jakýkoliv firemní objekt, imunní vůči veškerým pokusům o narušení  Vaší komunikační bezpečnosti.

Obranně technická prohlídka se skládá z:

  • Fyzické prohlídky zařízení a přístrojů v rámci kontrolovaných objektů
  • Porovnáním záznamů pomocí software produktů pro frekvenční analýzu
  • Měřením rádiového spektra pomocí paměťového analyzátoru
  • Vyhledáváním soupravou pro měření RF pole
  • Detektorem nelineárních přechodů
  • Rádiovým paměťovým analyzátorem